Personeelsadvies

HRM-Specialisten

Juristen Arbeidsrecht

Mediators MfN

T: 0418-516680

Langdurig ziekteverzuim | Praktijkvoorbeelden

Janssen & Partners heeft over de jaren vele organisaties succesvol mogen ondersteunen bij verschillende ziekteverzuim casussen

Lees hier meer over de verhalen uit de praktijk.

Intensieve begeleiding traject 2e spoor

Via de bedrijfsarts werd de werkgever (eigen risicodrager) gewezen op onze dienstverlening ten aanzien van een 2e spoortraject. Wij kregen een productiemedewerker doorverwezen welke was uitgevallen met fysieke beperkingen. Al snel bleek na de intake dat deze medewerker moeilijk herplaatsbaar was, omdat hij vanaf zijn 18e ruim 30 jaar voor hetzelfde bedrijf had gewerkt, een eenzijdig arbeidsverleden en een laag opleidingsniveau had. De werknemer kwam net niet in aanmerking voor een indicatie voor ‘beschut werk’.

Dankzij de intensieve inspanningen van onze adviseur is het gelukt om voor de werknemer een werkervaringsplek te vinden. De uitkomst van het gehele traject is de werknemer geholpen door financiële zekerheid en een zinvolle dagbesteding. En voor de ex-werkgever is een kostenpost bespaard van ruim € 300.000,-.

Meer weten?
Lees hieronder verder of neem contact met ons op:

0418-516680 of info@janssenenpartners.nl

De werknemer is gestart bij RuiterWerkt dat productiewerk biedt voor mensen met een (kleine) afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van de gezamenlijke inspanningen van RuiterWerkt, de bedrijfsarts en onze adviseur heeft het UWV deze medewerker als 80-100% arbeidsongeschikt beoordeeld. Uiteindelijk is de werknemer met behulp van de begeleiding van onze adviseur in dienst getreden bij RuiterWerkt.

Vanwege de complexiteit van het dossier heeft de adviseur ook een bijdrage geleverd aan het in kaart brengen van het dossier voor de WIA-aanvraag en daarmee er ook voor gezorgd dat een loonsanctie voor de (ex)werkgever voorkomen werd. De (ex)werkgever is eigenrisicodrager voor de ziekte wet. Dankzij de juiste interventies is de werknemer door het UWV beoordeeld als duurzaam arbeidsongeschikt. Doordat de werknemer een IVA-uitkering kreeg hoefde de ex-werkgever deze niet te betalen. De ex-werkgever is hiermee een kostenpost bespaard van ruim € 300.000,- (een maximale uitkering van 10 jaar).

En de werknemer? Deze was ook gebaat bij deze uitkomst doordat hij én financiële zekerheid kreeg door de IVA-uitkering én na 30 jaar opnieuw een fijne werkplek gevonden en daarmee een zinvolle dagbesteding.

Inzage medisch dossier / ondersteuning bij bezwaarprocedure UWV

Een van onze klanten is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Deze werkgever kreeg te maken met de uitvoering van ziektewetuitkering van een van zijn ex-werknemers. Na het eerste jaar oordeelde het UWV dat de uitkering stop van de ex-werknemer werd stopgezet omdat er voor deze persoon mogelijkheden waren om (weer) te werken.

De ex-werknemer maakt bezwaar tegen de beslissing van het UWV. Op dat moment heeft de ex-werkgever ons benaderd en gevraagd de belangen te behartigen. Vanaf dat moment hebben we de regie ten aanzien van de bezwaarprocedure over genomen. De ex-werkgever had geen bezwaar tegen de beslissing maar was wel belanghebbende.

Meer weten?
Lees hieronder verder of neem contact met ons op:

0418-516680 of info@janssenenpartners.nl

Janssen & Partners is door het UWV erkend als gemachtigde. Hiermee mag het UWV medische gegevens direct aan Janssen & Partners verstrekken. Met behulp van de medische gegevens waren we in de gelegenheid om een beter beeld te vormen van het bezwaar van de ex-medewerker en de gronden voor het bezwaar te weerleggen.

Onze adviseur was aanwezig bij de (online) hoorzitting. Uiteindelijk heeft het UWV het bezwaar van de ex-werknemer ongegrond verklaard en bleef de beslissing om de ziektewetuitkering stop te zetten gehandhaafd. Dankzij deze beslissing werd de ex-werkgever niet geconfronteerd met de betaling van een 2e ziektejaar aan ziektewetuitkering. Een ‘besparing’ van circa € 20.000,-

Begeleiding bij keuringsafspraak UWV / WIA-aanvraag

Een medewerkster, werkzaam bij een van onze klanten, kreeg door een medische situatie te maken met een forse beperking. Lang was het niet duidelijk hoe een en ander zich zou gaan ontwikkelen.

Een van onze adviseurs heeft deze medewerkster gedurende het verzuimtraject begeleid bij de stappen die op een medewerker afkomen wanneer een WIA-aanvraag ingediend moet gaan worden.

“Vanaf de eerste dag klikte het en voelde ik me erg op mijn gemak! Ze heeft me steeds begeleid als ik naar het UWV moest en ze wist haar mannetje te staan! Samen hebben we het hele traject gedaan en dat was soms niet makkelijk, door haar ben ik me sterker gaan voelen omdat ze steeds achter mij stond!”