fbpx

HR-abonnement

Voor een vast bedrag per maand verzekerd van HR ondersteuning

We kennen vier verschillende abonnementsvormen waarbij het tarief is gebaseerd op het aantal uren ondersteuning per week. Vanzelfsprekend is hierin maatwerk mogelijk.

Optie A

560,-

per maand

Op basis van HR ondersteuning voor 2 uur per week

Optie B

1.125,-

per maand

Op basis van HR ondersteuning voor 4 uur per week

Optie C

1.400,-

per maand

Op basis van HR ondersteuning voor 5 uur per week

Optie D

1.680,-

per maand

Op basis van HR ondersteuning voor 6 uur per week

Voorwaarden

Termijn

U sluit een abonnement af voor 1 jaar, u beschikt dan dat jaar over het aantal uren dat correspondeert met het aantal uren per maand.

In de praktijk kan de (advies) behoefte variëren, de ene maand meer uren en de andere maand minder uren. Doordat we uit gaan van een totaal aantal uren op jaarbasis kunnen de beschikbare uren flexibel worden ingezet.

Betaling

Maandelijkse facturering met een vast maandtarief.

Maandelijks een overzicht van de werkzaamheden, bestede uren en het aantal uren dat binnen het abonnement nog beschikbaar is.

Genoemde tarieven zijn exclusief 21% BTW, 3% kantoorkosten, reis- en verblijfskosten, griffierecht en eventuele licentiekosten testen. Ten aanzien van eventuele overige (verblijfs-)kosten wordt vooraf overlegd.

Kwaliteitsborging

De werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van mevrouw mr. drs. A.F. Janssen, lid van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs en welke als zodanig gehouden is aan de gedragscode, dienstverleningsvoorwaarden en tuchtrechtspraak van de Ooa.

Tevens kan een beroep gedaan worden op de kennis, kunde en ervaring van de heer T.L.P. Janssen M.A., MSc., CMC, senior adviseur, die door de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs, is gekwalificeerd als Certified Management Consultant en als zodanig gehouden is aan de gedragscode, dienstverleningsvoorwaarden en tuchtrechtspraak van de Ooa.

Een overzicht van de werkzaamheden die binnen het HR-abonnement worden uitgevoerd vindt u hieronder:

  • Indien gewenst (vaste) aanwezigheid op locatie
  • Vraagbaakfunctie per telefoon en e-mail (gegarandeerd antwoord binnen 12 uur)
  • Het opstellen van de arbeidsovereenkomst (nieuwe / bestaande medewerkers)
  • Het opstellen van diverse brieven aangaande personeelsaangelegenheden.
  • Begeleiding en beheer van het ziekteverzuim als procesregisseur
  • Advies ten behoeve van een structureel HRM-beleid
  • En meer...

Waarom een HR-abonnement?

Op basis van de ruim 35 jaar ervaring van ons kantoor zien wij dat HR en personeelsbeleid vaak ‘tussen neus en lippen door’ geregeld worden. Enerzijds omdat het bedrijf van mening is dat de inrichting van een HR-functie of HR-afdeling te zwaar gevonden wordt. Anderzijds ook doordat het regelmatig aan actuele kennis ontbreekt op het gebied van de sociale wet- en regelgeving en of arbeidsrecht.

Om onnodige kosten en of (juridische) procedures te voorkomen, bieden wij, Janssen & Partners, die bedrijven de mogelijkheid tot professionele HR-ondersteuning op maat via een vast HR-abonnement.

Op maat

Met het Janssen & Partners HR-abonnement haalt u (ook fysiek) naar rato van de omvang van uw organisatie/behoefte de nodige kennis en expertise in huis zonder dat hiervoor een (eigen) vaste medewerker hoeft te worden aangetrokken. Samen met u brengen wij in goed overleg het HRM-beleid op een up-to-date niveau!

Jouw organisatie voorzien van professionele HR ondersteuning via onze ‘op maat’ HR dienstverlening?

Mail ons
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube