fbpx

Juridisch advies

• Arbeidsovereenkomsten •

• Arbeidsvoorwaarden en CAO’s •

• OR & medezeggenschap •

• Wettelijke verplichtingen •

Janssen & Partners biedt een op ondernemingen gerichte arbeid juridische ondersteuning.

Goed en up-to-date juridisch advies zien wij als onontbeerlijk bij de vaststelling van HRM-beleid en verantwoorde uitvoeringsbeslissingen op dit gebied. De verhouding tussen werkgever en werknemer is en blijft in de kern een juridische zaak. Het juridisch advies strekt zich niet alleen uit tot aandachts- gebieden met een algemeen of collectief karakter (bijv. het opstellen van up to date arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaardenboek, toepasselijkheid en uitleg van CAO- bepalingen, pensioenreglementen). Ook individuele belangenbehartiging is bij ons in goede handen (bijvoorbeeld het voeren van ontslagprocedures bij de kantonrechter en/of het UWV).

Een ieder die wel eens een gerechtelijke procedure heeft meegemaakt zal het beamen: voorkómen is beter dan vóórkomen. Een tijdig juridisch advies is daarom zo waardevol.

Mail ons
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube