fbpx

Diensten

Wij bieden verschillende diensten & oplossingen op het gebied van HRM.


Werving & Selectie

• Werving • Selectie • Assessment • Karakterprofiel

U vraagt, wij bieden een oplossing! Wij kunnen de gehele werving & selectie procedure voor u uit handen nemen, maar kunnen u ook ondersteunen bij onderdelen in het werving en selectie traject.

Wij stellen desgewenst samen met u een profiel op van de vacante functie en Janssen & Partners positioneert u als werkgever op de arbeidsmarkt, met het doel dé geschikte kandidaat voor u te vinden.

Loopbaanadvies & Assessments

• Loopbaanbegeleiding • Assessments • Beroepskeuze advies • Outplacement •

In een loopbaan advies traject gaan we samen met de kandidaat kijken wat de wensen, kwaliteiten en valkuilen van kandidaat zijn. We maken samen een analyse van zijn/haar “persoonlijke arbeidsmarkt” en behandelen onderwerpen als het opstellen van een CV en personal branding.

We oefenen het sollicitatiegesprek en helpen bij het maken van de keuze voor de volgende stap in de loopbaan. Weer maken wij, waar nodig, gebruik van een of meer psychologische testen of een assessment.

Bij outplacement gaat het om een individueel begeleidingstraject. Het doel ervan is om de medewerker voor te bereiden op het aanvaarden van een functie elders.

HRM beleid

• Functionerings- en beoordelingsgesprekken • HR procedures • Functie waarderingen • Functieomschrijvingen • Interim HR management

De aanpak van vraagstukken op het gebied van personeel en organisatie vragen een gedegen structurele basis op het gebied van HRM. Wij bieden vanuit jarenlange ervaring professionele hulp in de vorm van HR ondersteuning en/of interim-management in verschillende branches met een hoge toegevoegde waarde. Ondersteuning door een vaste HRM adviseur of een interim-manager brengt het HRM-beleid op een hoger niveau.

Ontslag

• Advisering verbetertraject • Schikken: vaststellingsovereenkomst • Ontslagprocedure kantonrechter

Wanneer u als ondernemer moet besluiten om tot ontslag over te gaan is het prettig als u een dergelijke beslissing kunt nemen op basis van weloverwogen argumenten. Wij kunnen u hierin adviseren en brengen de mogelijkheden voor u in kaart.

Juridisch advies

• Arbeidsovereenkomsten • Arbeidsvoorwaarden en CAO's • OR & medezeggenschap • Wettelijke verplichtingen

Janssen & Partners biedt een op ondernemingen gerichte arbeid juridische ondersteuning.

Goed en up-to-date juridisch advies zien wij als onontbeerlijk bij de vaststelling van HRM-beleid en verantwoorde uitvoeringsbeslissingen op dit gebied. De verhouding tussen werkgever en werknemer is en blijft in de kern een juridische zaak. Het juridisch advies strekt zich niet alleen uit tot aandachts- gebieden met een algemeen of collectief karakter (bijv. het opstellen van up to date arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaardenboek, toepasselijkheid en uitleg van CAO- bepalingen, pensioenreglementen). Ook individuele belangenbehartiging is bij ons in goede handen (bijvoorbeeld het voeren van ontslagprocedures bij de kantonrechter en/of het UWV).

Een ieder die wel eens een gerechtelijke procedure heeft meegemaakt zal het beamen: voorkómen is beter dan vóórkomen. Een tijdig juridisch advies is daarom zo waardevol.

Langdurig verzuim

• Re-integratie adviseur/ regisseur • Traject 2e spoor • Arbeids-deskundig onderzoek

Verzuim is een kostenfactor die het bedrijfsresultaat in toenemende mate negatief kan beïnvloeden. Een zieke medewerker kost gemiddeld tussen de €250,00 en €400,00 per dag. Janssen & Partners biedt door middel van casemanagement ondersteuning. Het loont dus om hier tijdig aandacht aan te besteden zodat langdurig verzuim of een UWV loonsanctie voorkomen kan worden. De casemanager begeleidt de werknemer tijdens de re-integratie en gaat op zoek naar een passende oplossing voor alle partijen. Wij helpen u, zodat u voldoet aan de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter. Met tijdige aandacht voor verzuim ontstaan nieuwe er duurzame perspectieven voor u en uw medewerker.

Organisatie advies

• Interne Audit • Bedrijfsstrategie • Reorganisaties • Verander-trajecten • Financieel beleid

Ondernemers schakelen ons in als het om wat voor reden dan ook niet (helemaal) goed loopt binnen die organisatie, bijvoorbeeld omdat het financiële resultaat is teruggelopen. Janssen & Partners verwoordt heldere adviezen, na een gedegen onderzoek (interne audit), waarmee de ondernemer op bedrijfs- en organisatie strategisch niveau verder kan.

Coaching en psychologische begeleiding

• Psychologische begeleiding • Counseling • Behandeling Burn-out's

Hierbij gaat het om begeleidingstrajecten van individuele medewerkers binnen uw organisatie.

Wij gaan de dialoog met de medewerker aan en houden hem of haar een spiegel voor. Veelal maken wij daarvoor eerst gebruik van een psychologische test of assessment als hulpmiddel.

De ervaring leert dat de dreiging van een “burn-out” op deze manier in veel gevallen kan worden afgewend.

Ted Janssen, NIP geregistreerd psycholoog en Rogeriaans gedragstherapeut, biedt psychologische counseling, cognitieve gedragstherapie, relatie therapie en is gespecialiseerd in de behandeling van Burn out’s en andere werk gerelateerde psychische klachten.

Mediation

• Arbeidsgeschillen • Conflictbemiddeling

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator.

Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij die oplossing niet, doordat ze in het conflict verwikkeld zijn. Met behulp van een mediator wordt de communicatie weer op gang geholpen en zo helpt de mediator de partijen een eigen oplossing te vinden. Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

MT sessies & Training

• Leidinggeven • Communiceren • Vergaderen

Wij benaderen een onderneming primair als een organisatie van mensen, die samenwerken teneinde de ondernemingsdoelstellingen te realiseren. Soms loopt die samenwerking niet helemaal optimaal en kan een MT sessie of (gezamenlijke) training uitkomst bieden om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde wijze de ondernemingsdoelstellingen nastreeft.


Janssen & Partners biedt haar diensten aan alle organisaties, zowel profit als non-profit, die open staan voor een goed HRM-beleid en daaraan uitvoering willen geven.


Onze werkwijze

Het mag als een cliché klinken, maar het is niet minder waar, onze dienstverlening is maatwerk. Uw vraag en wensen staan bij ons voorop. Goed luisteren en klantgerichtheid is daarom, vinden wij, misschien wel de belangrijkste eigenschap van onze adviseurs.

Pas daarna zetten wij een traject uit en gaan wij aan het werk om samen de beste oplossing voor u te vinden en tot stand te brengen. Dat doen wij vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Met ter zake en onderling onafhankelijke deskundigen. Tenslotte hechten wij belang aan een goede en open verstandhouding met onze opdrachtgever. Wij gaan dan ook graag de uitdaging aan om probleem-oplossend te werken.Mail ons
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube