Personeelsadvies

HRM-Specialisten

Juristen Arbeidsrecht

Mediators MfN

T: 0418-516680

Wij bieden verschillende diensten &
oplossingen op het gebied van HRM.
 • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • HR procedures
 • Functie waarderingen
 • Functieomschrijvingen
 • Interim HR management 


Lees meer over deze dienst

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsvoorwaarden en CAO’s
 • OR & medezeggenschap
 • Wettelijke verplichtingen

Lees meer over deze dienst

 • Leidinggeven
 • Communiceren
 • Vergaderen

Wij benaderen een onderneming primair als een organisatie van mensen, die samenwerken teneinde de ondernemingsdoelstellingen te realiseren. Soms loopt die samenwerking niet helemaal optimaal en kan een MT sessie of (gezamenlijke) training uitkomst bieden om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde wijze de ondernemingsdoelstellingen nastreeft.

 • NL Leert door
 • Ontwikkeladvies
 • Basis, compleet en op maat
 • Vast bedrag per maand
 • HR ondersteuning vanaf 2 uur per week
 • Op locatie of op afstand
 • Vraagbaak per telefoon of mail
 • Altijd antwoord op een HR vraag binnen 12 uur

Lees meer over deze dienst

 • Werving
 • Selectie
 • Assessment
 • Karakterprofiel


Lees meer over deze dienst

 • Preventiebeleid
 • Casemanagement
 • Arbeidsdeskundig onderzoek
 • Re-integratie 2e spoor
 • Erkend gemachtigde UWV


Lees meer over deze dienst

 • Psychologische begeleiding NIP
 • Counseling
 • Behandeling Burn-out’s

Hierbij gaat het om begeleidingstrajecten van individuele medewerkers binnen uw organisatie. Wij gaan de dialoog met de medewerker aan en houden hem of haar een spiegel voor. Veelal maken wij daarvoor eerst gebruik van een psychologische test of assessment als hulpmiddel. De ervaring leert dat de dreiging van een “burn-out” op deze manier in veel gevallen kan worden afgewend. Ted Janssen, NIP geregistreerd psycholoog en Rogeriaans gedragstherapeut, biedt psychologische counseling, cognitieve gedragstherapie, relatie therapie en is gespecialiseerd in de behandeling van Burn out’s en andere werk gerelateerde psychische klachten.

 • Advisering verbetertraject
 • Schikken: vaststellingsovereenkomst
 • Ontslagprocedure kantonrechter

Wanneer u als ondernemer moet besluiten om tot ontslag over te gaan is het prettig als u een dergelijke beslissing kunt nemen op basis van weloverwogen argumenten. Wij kunnen u hierin adviseren en brengen de mogelijkheden voor u in kaart.

Lees meer over deze dienst

 • Interne Audit
 • Bedrijfsstrategie
 • Reorganisaties
 • Verander-trajecten
 • Financieel beleid

Ondernemers schakelen ons in als het om wat voor reden dan ook niet (helemaal) goed loopt binnen die organisatie, bijvoorbeeld omdat het financiële resultaat is teruggelopen. Janssen & Partners verwoordt heldere adviezen, na een gedegen onderzoek (interne audit), waarmee de ondernemer op bedrijfs- en organisatie strategisch niveau verder kan.

 • MfN- registermediators
 • Arbeidsgeschillen
 • Conflictbemiddeling


Lees meer over deze dienst

Onze werkwijze

Het mag als een cliché klinken, maar het is niet minder waar, onze dienstverlening is maatwerk. Uw vraag en wensen staan bij ons voorop. Goed luisteren en klantgerichtheid is daarom, vinden wij, misschien wel de belangrijkste eigenschap van onze adviseurs.

Pas daarna zetten wij een traject uit en gaan wij aan het werk om samen de beste oplossing voor u te vinden en tot stand te brengen. Dat doen wij vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Met ter zake en onderling onafhankelijke deskundigen. Tenslotte hechten wij belang aan een goede en open verstandhouding met onze opdrachtgever. Wij gaan dan ook graag de uitdaging aan om probleem-oplossend te werken.
Janssen & Partners biedt haar diensten aan alle organisaties, zowel profit als non-profit, die open staan voor een goed HRM-beleid en daaraan uitvoering willen geven.