Personeelsadvies

HRM-Specialisten

Juristen Arbeidsrecht

Mediators MfN

T: 0418-516680

Langdurig ziekteverzuim - Informatie

Omdat (langdurig) ziekteverzuim niet voor iedereen dagelijkse kost is, geven wij u op deze pagina meer informatie over de begrippen en rollen die bij langdurig ziekteverzuim komen kijken. Daarnaast kunt u hieronder een visueel stappenplan bekijken.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op, of download onze whitepaper over langdurig ziekteverzuim.

0418-516680 of info@janssenenpartners.nl

Als (zieke) medewerker is het jouw plicht om regelmatig contact te onderhouden met jouw leidinggevende. Zo blijven jullie beide op de hoogte van de situatie. Daarnaast ben je verplicht mee te werken aan het herstel. Je mag jouw herstel niet in de weg staan of vertragen. Welke regels er precies gelden, verschilt per organisatie en cao. Hierover maak je concrete afspraken met jouw leidinggevende.

De leidinggevende houdt contact met jou tijdens de ziekteperiode. Daarnaast is de leidinggevende verplicht zich te houden aan de Wet Verbetering Poortwachter.

Tot slot bewaart de leidinggevende alle belangrijke documenten over jouw re-integratie in het re-integratieverslag.

De bedrijfsarts beoordeeld de medische situatie van de medewerker en geeft adviezen over de arbeidsmogelijkheden.

De casemanager heeft een ondersteunende en adviserende rol om ervoor te zorgen dat de juiste stappen op het juiste moment in het re-integratie traject worden gezet.

De verzuimverzekeraar heeft een controlerende rol. Hij heeft er belang bij dat de juiste stappen worden gezet in de re-integratie.

Het UWV geeft een (tussentijds) onafhankelijk oordeel over de re-integratie, via een Deskundigenoordeel UWV. Daarnaast beoordeeld het UWV het re-integratiedossier en de re-integratie inspanningen van zowel de werkgever als de werknemer. Dit is van belang voor de WIA-aanvraag.

In het re-integratie dossier staat het verloop van het herstel en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.

In Wet Verbetering Poortwachter is vastgelegd welke stappen de werkgever en de werknemer moeten nemen om er (samen) alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer re-integreert, dat wil zeggen beter wordt en weer volledig aan het werk is.

Traject ‘eerste spoor’ omvat alle activiteiten die gericht zijn op werkhervatting binnen het eigen bedrijf. Van de werkgever wordt verwacht dat hij doet wat redelijkerwijs mogelijk is om de werknemer in passend werk te kunnen herplaatsen.

Wanneer blijkt dat de werknemer zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren en er bij de eigen werkgever geen structurele mogelijkheden zijn voor ander passend werk, zal gekeken moeten worden naar passend werk bij een ander bedrijf, dit wordt ook wel het tweede spoor traject genoemd. In de meeste gevallen komt vanaf het eerste ziektejaar het 2e spoor traject in beeld. In de meeste gevallen wordt een extern re-integratiebedrijf ingeschakeld voor het 2e spoor traject. Het re-integratiebedrijf kan de werkgever en de werknemer begeleiden bij de terugkeer naar het werk of naar ander werk in hetzelfde bedrijf of naar een andere werkgever.