Personeelsadvies

HRM-Specialisten

Juristen Arbeidsrecht

Mediators MfN

T: 0418-516680

Outplacement & Coaching

Outplacement Begeleiding   |  Coaching

Outplacement

In een outplacement/ werk naar werk traject gaan we samen met de kandidaat kijken wat de wensen, kwaliteiten en valkuilen van kandidaat zijn. We maken samen een analyse van zijn/haar “persoonlijke arbeidsmarkt” en behandelen onderwerpen als het opstellen van een CV en personal branding.

We oefenen het sollicitatiegesprek en helpen bij het maken van de keuze voor de volgende stap in de loopbaan. Waar nodig maken we gebruik van een of meer psychologische testen of een assessment.

Bij outplacement gaat het om een individueel begeleidingstraject. Het doel ervan is om de medewerker voor te bereiden op het aanvaarden van een functie elders. Bij outplacement gaat het om een individueel begeleidingstraject. Het doel ervan is om de medewerker voor te bereiden op het aanvaarden van een functie elders.

Coaching

Is er behoefte aan coaching omdat u of een van uw medewerkers ‘vastloopt’ in het werk? Wij kunnen dan een coachtraject op maat aanbieden.

Thema’s die in een coachingstraject aan bod kunnen komen zijn onder andere:

  • Vitaliteit
  • balans werk- privé (uitvalpreventie)
  • duurzame inzetbaarheid
  • empowerment (persoonlijke vaardigheden als assertiviteit, feedback, communicatie)
  • arbeidsmarktperspectief
  • loopbaan
  • om- en bijscholing
  • valkuilen en competenties.

Hierbij staan wij voor een integrale aanpak. Na een eerste verkenning komen we op basis van eerste inzichten tot het formuleren van de kernvraag. Soms is die snel concreet en soms verandert de vraag gaande het traject als gevolg van nieuw verkregen inzichten, onderliggende oorzaken of vragen. Te allen tijden is er een duidelijke afspraak over het coachdoel.