Personeelsadvies

HRM-Specialisten

Juristen Arbeidsrecht

Mediators MfN

T: 0418-516680

per 1 augustus 2022

Wetswijzigingen

Aanleiding

Het Europees Parlement heeft in juni 2019 een Richtlijn aangenomen betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze Richtlijn moest geïmplementeerd worden in de Nederlandse Wet. Op 12 november 2021 heeft de regering een wetsvoorstel gepubliceerd en de inwerkingtreding hiervan is 1 augustus 2022. Wij nemen je in dit nieuwsbericht mee in de belangrijkste wetswijzigingen

Wat gaat er veranderen?

Wijziging Nevenwerkzaamheden
beding

Per 1 augustus 2022 mag je als werkgever alleen nog een nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst opnemen als daar een objectieve reden voor is. 

Voorbeelden van objectieve redenen:

  • De gezondheid van de werknemer
  • De veiligheid van de werknemer
  • De bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie
  • De integriteit van overheidsdiensten
  • Het vermijden van belangenconflicten.
  • Dreiging van een schending van de Arbeidstijdenwet (Bijvoorbeeld als een werknemer een intensieve fulltime job heeft en je uit bescherming voor de werknemer niet wil dat hij/zij daarnaast ook nog werkt)
 
Goed om te wetenJe moet de objectieve rechtvaardigingsgrond als werkgever pas aantonen op het moment dat je een beroep doet op het beding. Dat kan dus ook achteraf! Wel is het handig om alvast naar de huidige bedingen te kijken en te beoordelen of deze nog wel nodig en rechtsgeldig zijn.

Wijziging Studiekostenbeding

Per 1 augustus 2022 vervalt de mogelijkheid om een studiekostenbeding op te nemen bij opleidingen die verplicht zijn op basis van de wet of toepasselijke cao.

In een studiekostenbeding staat vaak dat de werknemer een deel van de kosten moet terugbetalen wanneer de arbeidsovereenkomst binnen een bepaalde periode na het volgen van de opleiding of studie eindigt. Dat mag niet meer in geval van bovenstaande opleidingen.

Je moet als werkgever de kosten die nodig zijn voor deze scholing betalen. Daarnaast moet de tijd die de werknemer nodig heeft voor deze scholing gezien worden als arbeidstijd.

Voor vrijwillige opleidingen kun je als werkgever wel nog terugbetalingsafspraken blijven vastleggen.

Uitgebreidere informatieplicht

De informatieplicht van werkgevers wordt per 1-08-2022 uitgebreid. Je hebt als werkgever nu al een informatieplicht (op grond van artikel 7:655 BW) over onder andere de duur van de arbeidsovereenkomst, functie en salaris. Daaraan wordt toegevoegd:

Arbeidstijden

Als de arbeidsduur van de werknemer gedeeltelijk onvoorspelbaar zijn, moet de werkgever transparant zijn over de dagen en uren waarop de werknemer opgeroepen kan worden, welke oproeptermijn daarop van toepassing is en het loon wat van toepassing is.

Arbeidsplaatsen

Als er geen vaste arbeidsplaats is, dan dient te worden vermeld dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen zal verrichten of dat hij/zij vrij zal zijn arbeidsplaatsen zelf te bepalen.

Loonbestanddelen

De werkgever moet de werknemer ook informeren over variabele looncomponenten als provisie en bonus. Daarnaast moet je transparant zijn over de manier van uitbetaling en de frequentie daarvan.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

De werkgever moet transparant zijn over de procedure die de werknemer moet volgen indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.   

Recht op scholing

De werkgever moet de werknemer informeren over het recht op scholing dat de werknemer heeft.

Verlofregelingen

De werkgever moet de werknemer al wijzen op zijn vakantiedagen. Nieuw is de verplichting om ook te informeren over de eventuele aanspraak op andere vormen van verlof (zoals bijzonder verlof of ouderschapsverlof)

Wil jij weten of jouw arbeidsovereenkomstmodel nog in orde is? Wij helpen je graag!

Hulp nodig?

Neem contact met ons op