Personeelsadvies

HRM-Specialisten

Juristen Arbeidsrecht

Mediators MfN

T: 0418-516680

informatie over de vervaltermijn van wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen

Wanneer vervallen wettelijke vakantiedagen?

Op tijd wettelijke vakantiedagen opnemen

Het is voor werknemers én werkgevers van belang dat de wettelijke vakantiedagen ‘op tijd’ worden opgenomen. In de wet is geregeld dat het wettelijk minimum aantal vakantiedagen in beginsel binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar vervalt. 

Een werknemer kan na deze vervaltermijn geen gebruik meer maken van deze dagen. 

Meer informatie, waaronder een overzicht van de volgorde van verlofopname., vind je in de rest van dit nieuwsartikel.  

Wat zijn wettelijke vakantiedagen?

Als je niet precies weet wat wettelijke vakantiedagen zijn, wettelijke vakantiedagen zijn het minimum aantal vakantiedagen waar je recht op hebt. Het minimaal aantal vakantie uren is 4x de wekelijkse contract uren.

Een rekensom voor de wettelijke vakantiedagen: bij een fulltime contract is dit dus 4x 40 uur = 160 uur, dat staat gelijk aan 20 werkdagen. 

Oftewel 20 vakantiedagen, wat gelijk is aan 4 weken verlof.

Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

Naast wettelijke vakantiedagen bestaan er ook bovenwettelijke vakantiedagen. 

Dit zijn extra vakantiedagen die een werkgever kan toekennen aan zijn medewerkers. Dit zijn aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen varieert in Nederland van +1 tot zelfs +10. De meeste werkgevers geven 5 extra vakantiedagen, zodat hun medewerkers in totaal 25 vrije dagen per jaar hebben.

Werkgever moet waarschuwen

De wettelijke vakantiedagen vervallen in beginsel 6 maanden na afloop van het kalenderjaar. Aan het vervallen van deze vakantiedagen zit wél een voorwaarde, namelijk: De werkgever moet werknemers op tijd en schriftelijk waarschuwen dat de niet opgenomen vakantiedagen bijna komen te vervallen. 

De werkgever moet dit op tijd doen. Ons advies is begin januari en medio april/mei te inventariseren welke medewerkers het wettelijke verlof nog niet hebben opgemaakt. Zo heeft de medewerker nog voldoende de gelegenheid om de niet opgenomen wettelijke vakantiedagen op te nemen..

Kunnen boven wettelijke vakantiedagen vervallen?

Hoe ziet het met bovenwettelijke vakantiedagen? De bovenwettelijke vakantiedagen vervallen in beginsel pas na vijf jaar ná het jaar van opbouw. Ook hiervoor geldt dat de werkgever de werknemer hierover op tijd moet informeren. 

De werkgever moet een administratie bijhouden waaruit blijkt hoe ‘oud’ de opgebouwde vakantierechten zijn, zodat de vervaltermijnen kunnen worden vastgesteld.

Niet verplicht vakantie opnemen

In sommige situaties hebben medewerkers veel vakantierechten staan. Enerzijds omdat ze weinig vakantie opnemen en anderzijds omdat ze eenmaal veel uren hebben staan die ze moeilijk ‘op’ krijgen.

Een werkgever kan er ook voor kiezen om bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen. Hiervoor is wel (schriftelijke) instemming van de medewerker nodig.

Wettelijke vakantiedagen mogen niet tussentijds worden uitbetaald, ook niet als ze dreigen te vervallen. Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen kunnen alleen worden uitbetaald wanneer iemand uit dienst gaat. 

ADV of ATV

In de CAO, het personeelsreglement, of de arbeidsovereenkomst kunnen ADV- of ATV-dagen worden toegekend. ADV dagen of uren staan voor ‘ArbeidsDuurVerkorting’ en ATV staat voor ‘ArbeidsTijdVerkorting’.

In de meeste gevallen werkt iemand dan ‘gewoon’ 40 uur per week, maar krijgt deze slechts salaris op basis van 38 uur per week. Het verschil van 2 uur per week wordt dan omgezet in ADV- of ATV-uren die een medewerker op een later moment kan gebruiken om vrije tijd op te nemen. 

Op deze “vrije tijdsuren”  is de wettelijke vervaltermijn en verjaringstermijn niet van toepassing. Een werkgever is ook niet verplicht om niet-opgenomen “vrije tijd”-dagen uit te betalen bij het einde van een dienstverband.

Uitzondering op vervaltermijn wettelijke vakantiedagen

In sommige gevallen kan de vervaltermijn langer zijn, als dit schriftelijk is vastgelegd.

In een arbeidsovereenkomst, een bedrijfsreglement of in een CAO kan worden bepaald dat de wettelijke vakantiedagen later dan een half jaar komen te vervallen. Een eerdere vervaltermijn is niet toegestaan. 

Volgorde van verlofopname

Heb je na het lezen van dit nieuwsbericht vragen of behoefte aan ondersteuning?

Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies