Personeelsadvies

HRM-Specialisten

Juristen Arbeidsrecht

Mediators MfN

T: 0418-516680

De paraplu van een veilig werkklimaat

Een veilig werkklimaat is niet altijd vanzelfsprekend. De actuele nieuwsberichten over machtsmisbruik en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, zijn een aanleiding om meer aandacht te besteden aan dit onderwerp.

Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en beperken is een veilig werkklimaat noodzakelijk. Ondanks de diverse protocollen en het aanwijzen van een vertrouwenspersoon is er niet altijd een cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om melding te doen van grensoverschrijdend gedrag. Door de hele organisatie heen is het belangrijk dat iedereen professioneel handelt. Iedereen de regels zoals de gedragscode kent en deze ook toepast. Maar hoe zorg je daarvoor?


Een veilig klimaat is wettelijk verplicht

Allereerst ben je het als organisatie wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor je personeel. Je moet daarvoor een beleid voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid) hebben. Dit valt namelijk onder de Arbowet. In een PSA-beleid beschrijf je hoe je de psychosociale arbeidsbelasting kunt voorkomen. Het uitvoeren van risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) is bijvoorbeeld een middel om de psychosociale arbeidsbelasting in beeld te brengen. Vervolgens kan er actie ondernomen worden. Onderdelen van een PSA-beleid zijn bijvoorbeeld een personeelshandboek met gedragscode en het benoemen een vertrouwenspersoon. Daarnaast ben je als werkgever verplicht een interne meldregeling in te voeren indien er meer dan vijftig medewerkers werkzaam zijn. Dit wordt de klokkenluidersregeling genoemd.

Weten of jouw organisatie een veilig werkklimaat heeft en voldoet aan de wettelijke verplichting?

Vertrouwenspersoon draagt bij aan een veilig werkklimaat

Een vertrouwenspersoon draagt bij aan een open werksfeer en helpt ongewenst gedrag voorkomen. Toch is het melden van ongewenst gedrag voor een slachtoffer vaak een grote en moeilijke stap. Om de drempel voor het maken van een melding te verkleinen, is het daarom raadzaam een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Janssen & Partners treedt op als extern vertrouwenspersoon. Het inschakelen van een extern vertrouwenspersoon biedt namelijk verschillende voordelen.

Een combinatie van zowel een interne als een externe vertrouwenspersoon wordt geadviseerd. Hiermee krijgen de medewerkers een keuze naar wie zij toestappen, waardoor de drempel verder wordt verlaagd.

Onboarding – de start van een veilig werkklimaat

Het creëren van een veilig werkklimaat begint bij een goede onboarding. Want in deze fase kan je de medewerker kennis laten maken met de normen en waarden van de organisatie en de daarbij geldende gedragscode. Een goede onboarding draagt immers bij aan het vertrouwen van de medewerker in de werkgever.

Leiderschap – de basis van een veilig werkklimaat

Een veilig werkklimaat creëer je niet alleen door goede bekendheid over de protocollen, deze moeten ook verweven zijn in het gedrag binnen de organisatie. Het begint bij goed leiderschap. Een goede leidinggevende staat in continu dialoog met zijn medewerkers en vangt op die manier de signalen op van grensoverschrijdend gedrag. Door je niet boven, maar tussen je medewerkers te bewegen, creëer je gelijkwaardigheid en vertrouwen. Indien nodig durven medewerkers aan te kloppen.

Hoe veilig voelen jouw medewerkers zich?

Om te weten of medewerkers zich ook daadwerkelijk veilig voelen is het belangrijk om te blijven meten hoe medewerkers het werken in jouw organisatie ervaren. Dit kan aan de hand van een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO). Een MTO biedt medewerkers de mogelijkheid om anoniem hun mening te geven over diverse onderwerpen, waaronder grensoverschrijdend gedrag en een veilig werkklimaat.

Een veilig werkklimaat
tijd voor actie

Het belang van een gezonde en veilige werkplek mag niet worden onderschat. Het zorgt voor minder ongevallen en ziekteverzuim en helpt stress in de onderneming te voorkomen. Weten hoe het bij jou beter kan? Janssen & Partners helpt graag bij het creëren van een veilig werkklimaat