Personeelsadvies

HRM-Specialisten

Juristen Arbeidsrecht

Mediators MfN

T: 0418-516680

Een fiscale drempelvrijstelling  voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU)

Subsidie Eerder Uittreden

Organisaties kunnen vanaf 1 januari 2021, bijna een half jaar eerder dan gepland, gebruik maken van de subsidie voor eerder uittreden die beschikbaar is gesteld vanuit het Pensioenakkoord. Met deze mogelijkheid krijgen werkgevers tijdelijk de mogelijkheid om onder voorwaarden met oudere werknemers afspraken maken over eerder uittreden.

Tijdelijke vrijstelling
RVU-heffing

Vanaf 2021 tot en met 2025 wordt tijdelijk een fiscale drempelvrijstelling gegeven voor regelingen voor vervroegde uittreding (RVU). Het heeft betrekking op vertrekregelingen die gebaseerd zijn op de netto-AOW en niet meer dan drie jaren voor de AOW-leeftijd mogen worden uitgekeerd.

Meer weten?

Neem contact met ons op