Personeelsadvies

HRM-Specialisten

Juristen Arbeidsrecht

Mediators MfN

T: 0418-516680

per 2 augustus 2022

De Wet betaald ouderschapsverlof

Inhoud

Op dit moment is ouderschapsverlof nog onbetaald. Door De Wet betaald ouderschapsverlof komt hier verandering in. Deze wet treedt namelijk op 2 augustus 2022 in werking. Werknemers kunnen vanaf deze datum betaald ouderschapsverlof opnemen

Huidig

Op dit moment kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen, in de eerste acht levensjaren van het kind.

Per 02-08-2022

Vanaf 2 augustus 2022 hebben beide ouders voor 9 weken van het ouderschapsverlof recht op een UWV-uitkering.

Voorwaarden

Voor 9 van de 26 weken heb je recht op betaald verlof.

Voorwaarden

  • Het betaalde ouderschapsverlof moet in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. De weken die niet worden opgenomen in dit jaar, kunnen daarna onbetaald opgenomen worden. Je hoeft de verlofweken niet achterelkaar op te nemen. 
 
  • De hoogte van het betaalde verlof is 70% van het maximum dagloon. Let op! In de cao kan opgenomen zijn, dat er een aanvulling is tot een hoger bedrag. Check dit dus goed.
 
  • Allebei de ouders van een geboren kind, adoptiekind of erkend kind hebben recht op (betaald) ouderschapsverlof. Daarnaast kan ook (betaald) ouderschapsverlof opgenomen worden voor een pleegkind, stiefkindaspirant-adoptiekind, of wanneer je alfahulp bent of DGA
 
  • Het verzoek tot opname van ouderschapsverlof moet uiterlijk twee maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk bij de werkgever gemeld worden. Bij de melding moet worden opgegeven de periode, het aantal uren en de spreiding daarvan over de week.

Hoe vraag ik (betaald) ouderschapsverlof aan?

Na het indienen van een schriftelijk verzoek van de werknemer, vraagt de werkgever de uitkering voor het betaalde ouderschapsverlof aan bij het UWV door middel van een door het UWV beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op