fbpx

Langdurig verzuim

• Re-integratie adviseur/ regisseur • Traject 2e spoor • Arbeidsdeskundig onderzoek •

Verzuim is een kostenfactor die het bedrijfsresultaat in toenemende mate negatief kan beïnvloeden. Een zieke medewerker kost gemiddeld tussen de €250,00 en €400,00 per dag.

Janssen & Partners biedt door middel van casemanagement ondersteuning. Het loont dus om hier tijdig aandacht aan te besteden zodat langdurig verzuim of een UWV loonsanctie voorkomen kan worden.

De casemanager begeleidt de werknemer tijdens de re-integratie en gaat op zoek naar een passende oplossing voor alle partijen. Wij helpen u, zodat u voldoet aan de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter. Met tijdige aandacht voor verzuim ontstaan nieuwe er duurzame perspectieven voor u en uw medewerker.

Mail ons
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube